Organisatie

De missie van de jeugdopleiding van ADO Den Haag is als volgt:

“Al decennia lang staat ADO Den Haag nationaal bekend om zijn hoogwaardige jeugdopleiding, en kan worden beschouwd als het fundament van de club en het eerste elftal. ADO Den Haag is van mening dat de jeugdopleiding meer is dan alleen een opleiding tot profvoetballer, maar ook een omgeving is waar jeugdspelers de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen als mens. Door tijdens de trainingen zowel de fysieke, technische, tactische als mentale vaardigheden te laten samensmelten en daarbij zoveel mogelijk te laten aansluiten aan de individuele ontwikkeling van zijn jeugdspelers zorgt ADO Den Haag ervoor dat jeugdspelers optimaal en in volledige balans worden begeleid in hun totale ontwikkeling naar profvoetballer. Daarbij staat ADO Den Haag voor een vrije, uitdagende en veilige omgeving voor zijn jeugdspelers, waarin de essentiële factoren voor talentontwikkeling – plezier, nieuwsgierigheid en zelfinzicht – optimaal gestimuleerd worden.”

 

De visie van ADO Den Haag betreffende de opleiding is als volgt:

Frisheid – “Speel! Heb plezier…en geniet!”

“De ADO Den Haag jeugdopleiding beschouwt plezier, nieuwsgierigheid en zelfinzicht als essentiële factoren voor talenten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Door middel van voorlichting en educatie aan trainers, begeleiders, ouders en verzorgers, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase van de jeugdspelers, wil ADO Den Haag een ontwikkelingsklimaat creëren waar deze factoren optimaal worden gestimuleerd. Dit betekent dat de ADO Den Haag jeugdopleiding een veilige leeromgeving is waar spelers zoveel mogelijk keuzevrijheid krijgen in hun individuele ontwikkeling, ze zelf hun grenzen mogen opzoeken en verleggen, oplossingsgericht denken wordt gestimuleerd en aandacht is voor individuele ontwikkeling van zijn jeugdspelers.”

Bereidheid – “Ik ben bereid om vandaag weer een stap vooruit te maken!”

“Ontwikkelen van jeugdspeler naar profvoetballer met een topsportmentaliteit in een prestatiegerichte cultuur. ADO Den Haag gelooft dat door het aanbieden van een mentaal opleidingsplan, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van zijn jeugdspelers, zij de mentale weerbaarheid van hun spelers kunnen vergroten. Spelers met een grote mentale weerbaarheid zullen beter in staat zijn om in een optimale prestatietoestand te komen, omdat ze minder worden afgeleid door verstorende gedachten en/of (negatieve) invloeden uit hun omgeving. Dit zal bij de jeugdspelers worden gekenmerkt door een grote intrinsieke motivatie, commitment aan gestelde doelen, kunnen omgaan met tegenslag en een geloof in eigen kunnen.”

Betrokkenheid – “Geen team, geen glorie!”

“Hoewel de nadruk in de jeugdopleiding ligt op de individuele ontwikkeling van jeugdspelers is het leren samenwerken en presteren in groepen onomstotelijk verbonden met voetbal. Door een programma te ontwikkelen waar trainers, begeleiders en spelers worden gestimuleerd om samen doelen op te stellen en te evalueren gelooft ADO Den Haag meer richting te kunnen geven aan de teamprestaties. Daarnaast denkt ADO Den Haag door spelers te committeren aan een huishoudelijk regelement, waar de nadruk vooral ligt op samenwerking en samen presteren, zowel de team- als sociale cohesie binnen de club kan helpen te vergroten.”

Deel dit item